Spotcompanion

Onafhankelijke locatie expertise

Wij durven buiten de gebaande paden te treden en vernieuwend te denken.
Wij maken beschikbare commerciële bouwgronden aan de hand van een universele inventarisatie en analyse inzichtelijk.

Disclaimer SpotCompanion

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel SpotCompanion de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SportCompanion kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij zal zich inspannen om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

SpotCompanion is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die bezoekers of derden lijden als gevolg van het gebruik van (en de informatie die wordt vermeld op) deze website en evenmin als gevolg van onverhoopte storingen in het gebruik van deze website.
Werkwijze

De activiteiten van SpotCompanion bestaan uit het verzamelen, analyseren, structureren en inzichtelijk maken van relevante gegevens van bedrijfsmatige bouwkavels.

Onze informatie over deze bedrijfskavels is: 
  • professioneel
  • objectief en onafhankelijk
  • helder en transparant
SpotCompanion wil de intermediair van de toekomst zijn die de aanbieder en zoeker verbindt.